Försäljningsvillkor

 1. DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER MYCKET VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SAMT VILLKOR, BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA DIG. LÄS DEN NOGGRANT.

  GENOM ATT GÖRA EN BESTÄLLNING AV PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS ACCEPTERAR DU OCH ÄR BUNDEN AV DESSA VILLKOR OCH VILLKOR.

  DU FÅR INTE BESTÄLLA ELLER SKAPA PRODUKTER FRÅN DENNA WEBBPLATS OM DU (A) INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, (B) INTE ÄR ÄLDRE AV (i) MINST 18 ÅR ELLER (ii) LAGLIG ÅLDER FÖR ATT INGA ETT BINDANDE AVTAL MED SIONYX, LLC, ELLER (C) ÄR FÖRBJUDDA FRÅN ATT ÅTKOMMA ELLER ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGOT AV DENNA WEBBPLATS ELLER VAROR ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. PRODUKTER PÅ DENNA WEBBPLATS UTBJUDS TILL SALU TILL PERSONER SOM FINNS I AMERIKA (USA). EXPORT AV PRODUKTERNA FRÅN USA ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT DESSA VILLKOR.


  Dessa villkor (dessa "Villkor") gäller för köp och försäljning av produkter via www.sionyx.com (den "Plats"). Dessa villkor kan ändras av SIONYX, LLC (kallas "us", "we"eller"vår" som sammanhanget kan kräva) utan föregående skriftligt meddelande när som helst, efter eget gottfinnande. Den senaste versionen av dessa villkor kommer att publiceras på denna webbplats, och du bör granska dessa villkor innan du köper någon produkt som är tillgänglig via denna webbplats. Den version av dessa villkor som publiceras på denna webbplats när du skickar din beställning för att köpa en produkt via webbplatsen är den version som gäller för ditt köp.


  Dessa villkor är en integrerad del av användarvillkoren för webbplatsen som generellt gäller användningen av vår webbplats. Du bör också noggrant läsa igenom vår integritetspolicy innan du gör en beställning av produkter via denna webbplats (se avsnitt 9).


 2. Orderacceptans och annullering. Du samtycker till att din beställning är ett erbjudande om att köpa, under dessa villkor, alla produkter som anges i din beställning. Alla beställningar måste accepteras av oss annars är vi inte skyldiga att sälja produkterna till dig. Vi kan välja att inte acceptera några beställningar efter eget gottfinnande. Efter att ha mottagit din beställning kommer du att se en automatisk bekräftelse på din beställning på webbplatsen. När vi har accepterat din beställning skickar vi ett godkännandemail till dig som bekräftar ditt beställningsnummer och detaljer om de varor du har beställt. Godkännande av din beställning och bildandet av köpekontraktet mellan SIONYX, LLC och du kommer inte att ske om inte och tills du har mottagit din beställningsbekräftelse via e-post. Du kan ha möjlighet att avbryta din beställning innan din beställning har skickats genom att kontakta kundtjänst på support@SIONYX.com.

 3. Priser och betalningsvillkor.
  1. Alla priser som publiceras på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Priset som debiteras för en produkt eller tjänst kommer att vara det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen och kommer att anges i din beställningsbekräftelse via e-post. Om det finns ett typografiskt eller annat fel i priset som publiceras på webbplatsen eller i våra bekräftelse- eller godkännandemail, förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen och informera dig om det korrekta priset. Du får då möjlighet att lägga en ny beställning till korrigerat pris. Prishöjningar (annat än vid fel) gäller endast beställningar som görs efter sådana ändringar. Angivna priser inkluderar inte skatter eller avgifter för frakt och hantering. Alla sådana skatter och avgifter kommer att läggas till din totalsumma för varor och kommer att specificeras i din kundvagn och i din beställningsbekräftelse via e-post.

  2. Betalningsvillkoren är inom vårt eget gottfinnande och betalning måste vara oss tillhanda innan vi godkänner en beställning. Vi accepterar VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay och Klarna för alla köp. Du intygar och garanterar att (i) kreditkortsinformationen som du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig, (ii) du är vederbörligen auktoriserad att använda ett sådant kreditkort för köpet, (iii) avgifter som du ådragit dig kommer att betalas av ditt kreditkortsföretag, och (iv) du kommer att betala avgifter som du ådrar dig till de angivna priserna, inklusive alla tillämpliga skatter, om några.

 4. Försändelser; Leverans; Titel och risk för förlust.
  1. Vi ordnar leverans av produkterna till dig. Vänligen kontrollera den individuella produktsidan för specifika leveransalternativ. Du kommer att betala alla frakt- och hanteringsavgifter som anges under beställningsprocessen.

  2. Äganderätten och risken för förlust övergår till dig vid vår överföring av produkterna till transportören. Leverans- och leveransdatum är endast uppskattningar och kan inte garanteras. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar i leveranser.

 5. Returer, återbetalningar och utbyten. Du kan returnera produkterna för en full återbetalning av produktpriset, eller byta ut produkterna mot en annan SIONYX-produkt, så länge du får ett returmaterialtillstånd (“RMA”) inom trettio (30) dagar efter mottagandet av produkterna. Returer som initieras efter trettio (30) dagar efter mottagandet av produkterna är efter vårt eget gottfinnande och (om vi accepterar returen) är föremål för en 15 % återuppbyggnadsavgift. Returer av defekta produkter kommer att behandlas som ett garantianspråk och omfattas av SIONYX begränsade garanti. Du kan få ett RMA-nummer genom att kontakta SIONYX kundtjänst på support@sionyx.com.

 6. BEGRÄNSAD GARANTI.

  DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SÄRSKILDA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT.

  DENNA BEGRÄNSADE GARANTI KAN OCKSÅ FINNAS PÅ WWW.SIONYX.COM/WARRANTY OCH I DOKUMENTATIONEN VI TILLHÖR PRODUKTERNA.

  1. SIONYX, LLC ("SIONYX" eller "vi") garanterar den ursprungliga slutanvändaren/köparen ("du") av produkten (i detta avsnitt kallad "Accessoarer”) att under en period av två (2) år från inköpsdatumet för varorna (”Garantiperiod”) kommer sådana varor att vara fria från material- och tillverkningsfel. SIONYX garanterar dig att tillbehör som ingår i varorna och tillbehörssatserna som säljs separat från varorna under en distinkt produkt-SKU] kommer att vara fria från materialdefekter i material och utförande under en period av nittio (90) dagar från inköpsdatum.

  2. UTOM FÖR GARANTIN SOM ANGES I (a), I DEN MAXIMALA OMFATTNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GER SIONYX INGEN GARANTI NÅGON NÅGRA SOM HELST AVSEENDE VAROR, INKLUSIVE NÅGON (A) GARANTI OM SÄLJBARHET; (B) GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE; (C) GARANTI FÖR ÄGANDEN; (D) GARANTI MOT INTRÄDE AV TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER; OAVSETT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET AV LAG, HANDLINGSFÖRHÅLLANDEN, PRESTANDA, ANVÄNDNING AV HANDEL.

  3. Produkter tillverkade av tredje part (“Tredjepartsprodukt”) kan utgöra, innehålla, ingå i, införlivas i, fästa till eller förpackas tillsammans med varorna. Tredjepartsprodukter täcks inte av garantin i avsnitt (a). För att undvika tvivel, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GER SIONYX INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AVSEENDE NÅGON TREDJEPARTSPRODUKTER, INKLUSIVE NÅGON (A) GARANTI OM SÄLJBARHET; (B) GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE; (C) GARANTI FÖR ÄGANDEN; (D) GARANTI MOT INTRÄDE AV TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER; OAVSETT UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET AV LAG, HANDLINGSFÖRHÅLLANDEN, PRESTANDA, ANVÄNDNING AV HANDEL.

  4. SIONYX ska inte hållas ansvarigt för ett garantibrott enligt avsnitt (a) såvida du inte lämnar in ett garantianspråk enligt beskrivningen nedan.

  5. SIONYX ska inte hållas ansvarigt för ett garantibrott som anges i avsnitt (a) om: (i) du använder sådana varor ytterligare efter att ha skaffat ett RMA-nummer (Return Material Authorization); (ii) defekten uppstår på grund av att du underlåtit att följa SIONYX muntliga eller skriftliga instruktioner angående lagring, installation, driftsättning, användning eller underhåll av sådana varor; eller (iii) du ändrar eller reparerar sådana varor utan föregående skriftligt medgivande från SIONYX.

  6. Med förbehåll för avsnitt (d) och avsnitt (e) ovan, med avseende på sådana varor under garantiperioden, ska SIONYX, efter eget gottfinnande, antingen (i) reparera eller ersätta varorna med samma eller nyare modell; eller (ii) reparera eller byta ut de defekta delarna; eller (iii) återbetala köpeskillingen för varorna. I den utsträckning lagen tillåter, kommer garantiperioden inte att förlängas eller förnyas eller på annat sätt ändras på grund av efterföljande utbyte, återförsäljning, reparation eller utbyte av kameran eller tillbehöret. Delar som repareras eller byts ut under garantiperioden kommer dock att omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller i nittio (90) dagar från datumet för reparation eller utbyte, beroende på vilket som är längst.

  7. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ÄR DE ÅTGÄRDER SOM BESKRIVS I AVSNITT 6 DINA ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPONENTER OCH VÅR HELA SKYLDIGHET OCH ANSVAR FÖR EVENTUELLT BROTT MOT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI. VÅRT ANSVAR KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPPET SOM DU BETALAT FÖR DEN DEFEKTISKA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN SOM DU HAR KÖPT VIA WEBBPLATSEN, ELLER KOMMER VI UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ATT VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON, ELLER, GÅ, ELLER. , anseende, INTÄKTER ELLER VINST, EVENTUELL MINSKNING I VÄRDE, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER NÅGON FÖLJDSKADOR, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFSKADOR ELLER FÖRLUSTER, VARJE DIREKTA ELLER INDIREKTA. DU FÖRSTÅR, BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV SIONYX ANSVAR UTGÖR EN RISKFÖRDELNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV DEN ENHETLIGA KOMMERSIELLA KODEN SOM ANTAGES I MASSACHUSETTS OCH ANDRA MASSACHUSETTS OCH ANDRA MASSACHUSETTS OCH ANDRA ÅTERSPELA DENNA RISKFÖRDELNING OCH DE BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR SOM SÄTTS HÄR.

   VISSA STATER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG.

  8. Andra begränsningar. Den begränsade garantin som anges i avsnitt (a) gäller inte för (i) förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade för att minska med tiden, såvida inte fel har uppstått på grund av en defekt i material eller utförande; (ii) till kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor (inklusive linser), bucklor och trasig plast på portar; (iii) på skador orsakade av användning med en annan produkt; (iv) på skador orsakade av olycka, missbruk, felaktig användning, manipulering, vätska (utöver varans certifiering), grus, stötar, brand, bristande skötsel eller underhåll, jordbävning eller annan yttre orsak; (v) skada orsakad av att använda Varorna utanför SIONYX publicerade riktlinjer; (vi) på skador orsakade av icke auktoriserade delar eller av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) utförd av någon som inte är en representant för SIONYX; (vii) till varor som har modifierats för att ändra funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från SIONYX; (viii) till defekter som orsakats av normalt slitage eller på annat sätt på grund av varornas normala åldrande; eller (ix) om något serienummer har tagits bort eller förvanskats från varorna.

  9. GARANTIANSPRÅK
   1. Alla anspråk under den begränsade garantin kräver ett RMA-nummer (Return Material Authorization). För att diskutera ett garantianspråk och skaffa ett RMA-nummer, kontakta SIONYX kundtjänst: support@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Du kommer att behöva tillhandahålla ett försäljningskvitto/inköpsbevis som visar inköpsdatum, betalat belopp och inköpsställe.
   2. Om ditt garantianspråk tas emot inom garantiperioden kommer SIONYX kundtjänst att göra en telefonutvärdering för att avgöra om felet täcks av den begränsade garantin
   3. Om SIONYX Kundtjänst fastställer att felet täcks av den begränsade garantin, kommer SIONYX, efter eget gottfinnande, antingen
    1. reparera eller byta ut varorna; eller
    2. reparera eller byt ut de defekta delarna; eller
    3. kreditera eller återbetala köpeskillingen för varorna.

 7. Varor som inte är för återförsäljning eller export. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i de olika staterna och i USA i samband med ditt köp, användning och avyttring av produkterna du köper från vår webbplats, inklusive alla exportbestämmelser, enligt definitionen nedan. Du representerar, garanterar och samtycker till att du köper produkter från webbplatsen endast för ditt eget lagliga personliga eller hushållsbruk, och inte för återförsäljning eller export. Produkter köpta från webbplatsen kan kontrolleras för exportändamål av exportbestämmelser, inklusive men inte begränsat till, exportadministrationsreglerna (15 CFR 768-799) eventuella efterföljande och tilläggsbestämmelser (tillsammans, "Exportbestämmelser").

 8. Användning och ägande av immateriell egendom. Du bekräftar och godkänner att:

  1. Med avseende på programvaran (inklusive firmware) och immateriella rättigheter som ingår i produkter som marknadsförs på denna webbplats, användningen på denna webbplats av termerna "sälja", "försäljning", "återförsälja", "återförsäljning", "köp", " pris" och liknande betyder köp eller försäljning av en licens till sådan programvara och immateriella rättigheter som anges i slutanvändarlicensavtalet som tillhandahålls med produkten eller tjänsten. Programvaran (inklusive firmware) och immateriella rättigheter som ingår i produkter och tjänster som marknadsförs på denna webbplats görs tillgängliga endast för licens, inte försäljning, till dig och andra potentiella kunder under villkoren, villkoren och begränsningarna i licensavtalet som medföljer det specifika produkt.

  2. Du kommer att följa alla villkor och villkor i det specifika licensavtalet för alla produkter eller tjänster som du erhåller via denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, alla sekretessskyldigheter och restriktioner för återförsäljning, användning, reverse engineering, kopiering, tillverkning, modifiering, förbättring, underlicensiering och överföring av dessa licensierade produkter.

  3. Du kommer inte att orsaka, framkalla eller tillåta andras bristande efterlevnad av villkoren i något av dessa produkt- och tjänstelicensavtal.

  4. SIONYX, LLC och dess licensgivare är och kommer att förbli de enda och exklusiva ägarna av alla immateriella rättigheter till och till varje produkt och tjänst som görs tillgänglig på denna webbplats och alla relaterade specifikationer, instruktioner, dokumentation eller annat material, inklusive men inte begränsat till , alla relaterade upphovsrätter, patent och varumärken, endast föremål för den begränsade licensen som beviljas under produktens eller tjänstens licensavtal. Du har inte och kommer inte att ha eller förvärva någon äganderätt till dessa immateriella rättigheter i eller till produkterna som görs tillgängliga via denna webbplats, eller till några immateriella rättigheter relaterade till dessa produkter.

  5. Du tilldelar härmed SIONYX alla rättigheter, titel och intresse för och till all feedback, förslag, idéer, förbättringar och andra kommentarer från dig till SIONYX angående produkter ("Återkoppling"), och SIONYX kommer att ha den obegränsade rätten att använda och avslöja Feedback utan skyldighet eller skyldighet eller redovisning till dig, och alla förbättringar, modifieringar och ändringar som görs baserat på Feedback är vår exklusiva egendom.

 9. Integritetspolicy. Vår sekretesspolicy, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, reglerar behandlingen av alla personuppgifter som samlas in från dig i samband med ditt köp av produkter via webbplatsen.

 10. Ersättning. Du ska försvara SIONYX och dess dotterbolag och deras respektive tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter från och mot alla anklagelser, klagomål, åtgärder, stämningar, förfaranden, utfrågningar, utredningar, anspråk och krav som ställs av en tredje part mot något av det föregående (kollektivt). , "Påståenden”) samt ersätta och hålla var och en av de föregående skadeståndsskyldiga mot eventuella resulterande skador (inklusive alla oförutsedda skador och följdskador som slutligen utdömts av en domstol), straffavgifter, böter, kostnader, belopp som betalats i förlikning, utgifter, kostnader och avgifter (inklusive, utan begränsning , rättegångskostnader, rimliga arvoden för advokater, revisorer och andra experter eller andra utgifter för rättstvister eller andra förfaranden eller av något krav) som uppstår som ett resultat av (a) användningen eller avyttringen av en produkt som köpts från SiOnyx, vare sig av dig eller någon annan som får tillgång till produkten genom dig, eller (b) din underlåtenhet att följa tillämplig lag, inklusive all olaglig användning av produkten. Ovanstående ersättningsförpliktelser inkluderar inte några påstådda intrång i produkten i oförändrad form av tredje parts immateriella rättigheter.

 11. Force Majeure. Ingen av parterna ska vara ansvarig för eller ansvarig gentemot den andra parten, eller anses ha försummat eller brutit mot detta avtal, för något misslyckande eller försening i att uppfylla eller utföra något villkor i detta avtal (förutom för någon av dina skyldigheter att göra betalningar till oss nedan), när och i den utsträckning ett sådant misslyckande eller försening orsakas av eller är ett resultat av handlingar utanför den drabbade partens ("Påverkade Partens") kontroll, inklusive, utan begränsning, följande force majeure-händelser ("Force Majeure-händelser" ): (a) Guds handlingar; (b) översvämning, brand, jordbävning, epidemier eller explosion. (c) krig, invasion, fientligheter (oavsett om krig förklaras eller inte), terroristhot eller terroristhandlingar, upplopp eller andra civila oroligheter; (d) statlig ordning, lag eller handlingar; (e) embargon eller blockader som gäller på eller efter datumet för detta avtal; f) Nationell eller regional nödsituation. (g) strejker, arbetsavbrott eller inbromsningar eller andra industriella störningar; (h) Telekommunikationsavbrott, strömavbrott eller brist, brist på lager- eller lagringsutrymme, otillräckliga transporttjänster eller oförmåga eller förseningar med att få tillgång till adekvat eller lämpligt material; och (i) andra liknande händelser utanför den berörda partens rimliga kontroll. Den Berörda Parten ska inom tio (10) dagar efter Force Majeure-händelsen meddela den andra parten, med angivande av den tidsperiod som händelsen förväntas pågå. Den Berörda Parten ska anstränga sig noggrant för att avsluta felet eller förseningen och säkerställa att effekterna av en sådan Force Majeure-händelse minimeras. Den Berörda Parten ska återuppta fullgörandet av sina skyldigheter så snart som rimligen är praktiskt möjligt efter att orsaken har avlägsnats. I händelse av att den drabbade partens misslyckande eller försening förblir oavhjälpt under en period av trettio (30) dagar i följd efter skriftligt meddelande enligt detta avsnitt 11, kan endera parten därefter säga upp detta avtal med fem (5) dagars skriftligt varsel. .

 12. Tillämplig lag och jurisdiktion. Alla frågor som uppstår ur eller relaterade till dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i Commonwealth of Massachusetts utan att ge verkan åt något val eller lagkonflikt bestämmelse eller regel (oavsett om det tillhör Commonwealth of Massachusetts eller någon annan jurisdiktion ) som skulle orsaka tillämpning av lagarna i alla andra jurisdiktioner än de i Commonwealth of Massachusetts.

 13. Tvistlösning och bindande skiljeförfarande.
  1. DU OCH SIONYX, LLC SAMTYCKER OM ATT GÄRNA AV EVENTUELLA RÄTTIGHETER ATT GÖRA ANSVAR I EN DOMSTOL ELLER INFÖR EN JURY, ELLER ATT DELTA I EN KLASSÅTGÄRD ELLER REPRESENTATIV ÅTGÄRD MED AVSEENDE PÅ ETT ANSPRÅK. ANDRA RÄTTIGHETER SOM DU SKULLE HA OM DU GÅR TILL DOMSTOLEN KAN OCKSÅ VARA Otillgängliga ELLER KAN VARA BEGRÄNSADE I SKILJE.

   EVENTUELLA ANSVAR, TVIST ELLER KONTROVERS (VARE I KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, OAVSETT EXISTERANDE, NUVARANDE ELLER FRAMTIDA, OCH INKLUSIVE LAGSTÄNDIGT, KONSUMENTSKYDD, ALLMÄN LAGSTIFTNING, AVSIKTLIG TORTLIGT OCH OLIKA ELLER FÖRFARANDE OCH ANVÄNDNING) PÅ NÅGOT SÄTT TILL DITT KÖP AV PRODUKTER GENOM WEBBPLATSEN, KOMMER ATT LÖSAS EXKLUSIVT OCH SLUTLIGT GENOM BINDANDE SKILJEMÄN.

  2. Skiljeförfarandet kommer att administreras av American Arbitration Association ("AAA") i enlighet med Consumer Arbitration Regler (den "AAA regler") då i kraft, förutom vad som ändras av detta avsnitt 13. (AAA-reglerna finns tillgängliga på adr.org eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879.) Federal Arbitration Act kommer att styra tolkningen och verkställigheten av Den här delen.

   Skiljemannen kommer att ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvister som rör skiljebarhet och/eller verkställbarhet av denna skiljedomsbestämmelse, inklusive eventuella invändningar om samvetslöshet eller andra invändningar om att skiljedomsbestämmelsen eller avtalet är ogiltigt, ogiltigförklarat eller på annat sätt ogiltigt. Skiljemannen kommer att ha befogenhet att bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa. Varje skiljedomsutslag kommer att vara slutgiltigt och bindande för var och en av parterna och kan skrivas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion.

  3. Du kan välja att driva ditt krav i småmålsdomstol i USA snarare än skiljedom om du ger oss ett skriftligt meddelande om din avsikt att göra det inom 60 dagar efter ditt köp. Skiljeförfarandet eller domstolsförfarandet för småmål kommer att begränsas enbart till din individuella tvist eller kontrovers.

   Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal inte kan verkställas, kommer den icke verkställbara bestämmelsen att upphävas och de återstående skiljedomsvillkoren kommer att verkställas.

 14. Uppdrag. Du kommer inte att överlåta några av dina rättigheter eller delegera några av dina skyldigheter enligt dessa Villkor utan vårt skriftliga medgivande i förväg. Varje påstådd tilldelning eller delegering som strider mot detta avsnitt 14 är ogiltigt. Ingen överlåtelse eller delegering befriar dig från några av dina skyldigheter enligt dessa villkor.

 15. Inga undantag. Underlåtenhet av oss att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att utgöra ett avstående från framtida upprätthållande av denna rätt eller bestämmelse. Avståendet från någon rättighet eller bestämmelse kommer endast att gälla om det är skriftligt och undertecknat av en vederbörligen auktoriserad representant för SIONYX, LLC.

 16. Tredjepartsförmånstagare. Dessa villkor är inte och är inte avsedda att ge någon annan person än dig några rättigheter eller gottgörelser.

 17. Meddelanden.
  1. Till Dig. Vi kan komma att skicka ett meddelande till dig under dessa villkor genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du anger. Meddelanden som skickas via e-post kommer att gälla när vi skickar e-postmeddelandet. Det är ditt ansvar att hålla din e-postadress aktuell.

  2. Till oss. För att meddela oss enligt dessa villkor måste du kontakta oss på följande sätt via kurir över natten eller registrerad eller certifierad post till SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. Vi kan uppdatera adressen för meddelanden till oss genom att skicka ett meddelande meddelande på webbplatsen. Meddelanden från övernattningsbud kommer att gälla en arbetsdag efter att de har skickats. Meddelanden som skickas med rekommenderat eller certifierat brev träder i kraft tre arbetsdagar efter att de har skickats.
 18. Uppdelning. Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer denna bestämmelse att anses vara avskild från dessa villkor och kommer inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i dessa villkor.

 19. Hela avtalet. Vår orderbekräftelse, dessa villkor, licensavtalet för alla produkter eller tjänster som du får på eller via denna webbplats, våra användarvillkor för webbplatsen och vår integritetspolicy kommer att anses vara det slutliga och integrerade avtalet mellan dig och oss i de frågor som ingår i dessa villkor.