meny

Vi har hjälpt XXX med YYY för ZZZ.

Vi har hjälpt XXX med YYY för ZZZ.

Vi har hjälpt XXX med YYY för ZZZ.

Båt med självförtroende när du navigerar på natten och i svagt ljus.

Förbättra dina jaktförmågor på natten med färgnattsyn.

Spela in och dela din kärlek till äventyr i alla ljusförhållanden.

Nattövervakning för privata utredare och verkställande skydd.

Ultralågt CMOS-sensorer anpassade för alla anpassade applikationer.

Färgnattsyn för högupplösta övervakning och insamling av bevis.

Förbättrad nattprestanda för att stödja sök- och räddningsuppdrag.

Mil-Spec-applikationer med låg belysning för militära myndigheter och myndigheter.

Osäker på vilken kamera som passar dig? Få hjälp med att välja.

JÄMFÖR RANGE VISA TILLBEHÖR

Digital nattvision med premiumoptik och avancerad sensorteknik.

Go-to night vision-enheten för brottsbekämpning och allmän säkerhet.

I likhet med Aurora Black, The go-to night vision device för brottsbekämpning och allmän säkerhet.

Med de perfekta tillbehören för jaktentusiasten.

Med de perfekta tillbehören för jaktentusiasten.

SIONYX x MARSUPIAL Backcountry Adventure Kit är det ultimata utrustningspaketet för den nattaktiva friluftsmänniskan.

Utvecklad för kustmiljöer, förbättra din nattmedvetenhet.

Garanti

SIONYX PRODUKT ÅTERBETALNING / Bytesbegränsad GARANTIPOLICY (ENDAST USA)

Vad som täcks av denna begränsade garanti

SIONYX, LLC ("SIONYX" eller "vi") garanterar den ursprungliga slutanvändarköparen ("du") den SIONYX-märkta produkten och tillbehören som finns i originalförpackningen ("SIONYX-produkten"), mot defekter i material och utförande vid normal användning i enlighet med SIONYXs publicerade riktlinjer för en period av ETT (1) ÅR från datumet för det ursprungliga detaljhandelsköpet av slutanvändaren ("Garantiperiod"). Garantiperioden för Aurora Explorers Edition, när den köps efter den 8 juli 2019, är TVÅ (2) ÅR.

SIONYX's publicerade riktlinjer inkluderar, men är inte begränsade till, information som finns i tekniska specifikationer, användarmanualer och servicekommunikation. Denna begränsade garanti är endast giltig och verkställbar i det land där SIONYX Produkten köptes, förutsatt att detta land finns på listan över specificerade länder där vi säljer Aurora-kameran. Om SiOnyx-produkten misslyckas inom garantiperioden kommer vi, inom en kommersiellt rimlig tid, kostnadsfritt, antingen reparera eller ersätta den enligt beskrivningen nedan.

Vad som inte täcks av denna begränsade garanti

Denna begränsade garanti gäller inte för hårdvaruprodukter som inte är märkt med SiOnyx eller programvara, även om det förpackas eller säljs med SiOnyx hårdvara. Tillverkare, leverantörer eller förläggare, utom SiOnyx, kan ge sina egna garantier till dig - kontakta dem för mer information. Programvara som distribueras av SiOnyx med eller utan märket SiOnyx (inklusive, men inte begränsat till, systemprogramvara) omfattas inte av denna begränsade garanti. Se licensavtalet som åtföljer programvaran för information om dina rättigheter med avseende på dess användning. SiOnyx garanterar inte att driften av SiOnyx-produkten kommer att vara oavbruten eller felfri. SiOnyx ansvarar inte för skador till följd av underlåtenhet att följa anvisningarna för SiOnyx-produktens användning.

Denna begränsade garanti gäller inte: (a) för förbrukningsartiklar, t.ex. batterier eller skyddande beläggningar som är avsedda att minska över tid, såvida inte fel har uppstått på grund av material- eller utförandefel; (b) till kosmetisk skada, inklusive men inte begränsad till repor (inklusive linser), bucklor och trasig plast på portar; (c) till skador orsakade av användning med en annan produkt; (d) skador orsakade av olycka, missbruk, missbruk, manipulation, vätska (utöver IP67-certifiering), korn, slag, brand, brist på ordentlig skötsel eller underhåll, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skador orsakade av användning av SiOnyx-produkten utanför SiOnyx publicerade riktlinjer; (f) skador orsakade av användning av obehöriga delar eller av service (inklusive uppgraderingar och utvidgningar) utförda av någon som inte är en representant för SiOnyx eller en SiOnyx auktoriserad tjänsteleverantör ("SASP"); (g) till en SiOnyx-produkt som har modifierats för att ändra funktionalitet eller kapacitet utan skriftligt tillstånd från SiOnyx; (h) på fel orsakade av normalt slitage eller på annat sätt på grund av normal åldring av SiOnyx-produkten; eller (i) om något serienummer har tagits bort eller tagits bort från SiOnyx-produkten.

Vilka är dina åtgärder enligt denna begränsade garanti?

Alla garantikrav kräver ett RMA-nummer. För att diskutera ett garantikrav och skaffa ett RMA-nummer, ring SiOnyx Aurora Customer Care på (833) SiOnyx 1 (833-746-6991). Du kommer att behöva lämna in ett försäljningskvitto / köpbevis som anger köpdatum, betalat belopp och köpplats. Om ett anspråk mottas inom garantiperioden och SiOnyx-produkten visar sig ha misslyckats baserat på en telefonutvärdering av SiOnyx Aurora kundtjänst, kommer vi, enligt vårt val:

  • reparera kameran eller tillbehöret, eller
  • byt ut kameran eller tillbehöret med en ny produkt eller som har tillverkats av nya eller serviceavdelade begagnade delar och som åtminstone fungerar som originalprodukten, eller
  • byt ut kameran eller tillbehöret med en produkt som är en ny och uppgraderad modell som har åtminstone motsvarande eller uppgraderad funktion som den ursprungliga produkten. Så långt gällande lagar tillåter kommer garantiperioden inte att förlängas eller förnyas eller påverkas på annat sätt på grund av efterföljande byte, återförsäljning, reparation eller byte av kameran eller tillbehöret. Delar som repareras eller byts ut under garantiperioden kommer dock att garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller för nittio (90) dagar från datum för reparation eller utbyte, beroende på vad som är längre.

Garantibegränsningar med förbehåll för konsumentlagar

I den utsträckning som tillåts enligt lag är denna begränsade garanti och de angivna åtgärderna exklusiva och i stället för alla andra garantier, åtgärder och villkor, vare sig muntliga, skriftliga, lagstadgade, uttryckliga eller underförstådda och representerar vårt hela ansvar för brott mot denna begränsade garanti. Med undantag för vad som anges i denna begränsade garanti och i den maximala utsträckning som tillåts enligt lag, är vi inte ansvariga för eventuella följd-, tillfälliga, speciella eller bestraffande skador eller förluster, vare sig de är direkt eller indirekt, till följd av användningen av denna produkt eller som uppstår varje överträdelse av denna begränsade garanti.

SiOnyx friskriver sig alla lagstadgade och underförstådda garantier, inklusive utan begränsning, garantier för försäljningsbarhet och lämplighet för ett visst syfte och garantier mot dolda eller latenta fel, i den utsträckning som tillåts enligt lag. I den mån sådana garantier inte kan friskrivas, begränsar SiOnyx varaktigheten och åtgärderna för sådana garantier till varaktigheten av denna uttryckliga begränsade garanti och, enligt SiOnyx 'val, reparation eller ersättningstjänster som beskrivs ovan. Vissa stater (länder eller provinser) tillåter inte begränsningar för hur länge en underförstådd garanti (eller villkor) kan pågå, eller uteslutning eller begränsning av tillfälliga eller följdskador, så de begränsningar som beskrivs ovan kanske inte gäller dig.

Denna garanti ger dig specifika lagliga rättigheter, och du kan ha andra rättigheter som varierar från stat till stat (eller efter land eller provins). Förutom vad som är tillåtet enligt lag, utesluter, begränsar eller upphäver inte SiOnyx andra rättigheter du kan ha, inklusive de som kan uppstå till följd av ett säljavtals överensstämmelse. För en fullständig förståelse av dina rättigheter bör du konsultera lagarna i ditt land, provins eller stat.

Återvändande produkter

Du kan returnera varor för återbetalning av produktpriset, eller byta, om returen görs inom 14 dagar efter mottagandet av varan. Återbetalningar exkluderar eventuella returfraktavgifter och en avgift på 15 % påfyllning. Du är ansvarig för alla fraktkostnader för returfrakt, med undantag för fel i kartongen som anses vara fel av SiOnyx Aurora Customer Care. Alla returer kräver ett RMA-nummer. För att diskutera en retur och skaffa ett RMA-nummer, vänligen maila SIONYX Customer Care på Support@SIONYX.com.

Alla beställningar måste inspekteras av kunder inom 30 dagar från inköpsdatumet. Efter denna tid kommer SiOnyx inte att ansvara för föremål skadade vid frakt, förlorade eller andra problem som inte är relaterade till teknisk support. Återlämnade eller utbytta produkter måste vara i helt nya, mint skick. Föremål måste vara i original, oskadad tillverkare produktförpackning med alla delar och pappersarbete, inklusive instruktionsbroschyrer och förpackningsinsatser. Placera inte klistermärken eller fraktetiketter på originalproducentens produktpaket.

Vi accepterar inte COD-sändningar eller produkter utan RMA-nummer. Produkter som skickas till vår anläggning utan RMA-nummer kommer att kasseras. Det kommer inte att finnas några frågor eller någon annan användning av denna process. Vänligen tillåt upp till 10 (tio) arbetsdagar (från den tid vi mottar returen) för att ditt utbyte eller retur ska behandlas. Returadress kommer att ges till dig av SiOnyx kundtjänst när du kräver ett RMA-nummer.

Frågor?

Vänligen kontakta SIONYX via e-post på support@SIONYX.com.

Sök